سازمان سنجش
آزمون سراسری
برگزاری آزمون سراسری در دانشگاه

آزمون سراسری سال تحصیلی ۹۴-۹۵ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۱ و ۲۲ خرداد ماه با حضور ۴۹۲۸ داوطلب ویژه...