سال تحصیلی 94-95
قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده نوبت دوم (شبانه) کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته۹۴
قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده نوبت دوم (شبانه) کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته۹۴

قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده دوره نوبت دوم ( شبانه)

اجرای طرح پایش سلامت ویژه دانشجویان جدیدالورود
اجرای طرح پایش سلامت ویژه دانشجویان جدیدالورود

قابل توجه دانشجویان محترم ورودی ۹۴ (کلیه مقاطع اعم از روزانه و نوبت دوم) ضمن عرض تبریک و خیرمقدم، با...

اطلاعیه های مهم امور خوابگاه ها در خصوص دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۴
اطلاعیه های مهم امور خوابگاه ها در خصوص دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۴

قابل توجه دانشجویان کارشناسی دختر نوبت دوم متقاضی خوابگاه ورودی مهر ۹۴ ***** قابل توجه دانشجویان کارشناسی دختر و پسر...

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی
اطلاعیه های مهم امور خوابگاه ها ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴
اطلاعیه های مهم امور خوابگاه ها ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد دختر و پسر روزانه متقاضی خوابگاه ورودی مهر ۹۴ ***** قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد...

آمادگی حوزه معاونت دانشجویی در استقبال از دانشجویان جدید
آمادگی حوزه معاونت دانشجویی در استقبال از دانشجویان جدید

در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و به منظور هماهنگی حوزه های مختلف معاونت دانشجویی، جلسه ای در روز سه...

برگزاری اولین جلسه ستاد ویژه دانشگاه

به منظور بررسی برنامه های اجرایی و آمادگی هر چه بیشتر حوزه های مختلف جهت آغاز سال تحصیلی جدید، اولین...

اطلاعیه پذیرش و ثبت نام دوره ی دکتری
اطلاعیه پذیرش و ثبت نام دوره ی دکتری

پذیرش وثبت نام دوره ی دکتری ضمن تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و موفقیت شما در آزمون تحصیلات...