سامانه سینا
اطلاعیه ثبت نام و پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد سال تحصیلی ۹۸-۹۹

به اطلاع می‌رساند بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیین‌نامه "پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور" در...

اطلاعیه ثبت نام و پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد سال تحصیلی ۹۸-۹۹

به اطلاع می‌رساند بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیین‌نامه "پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور" در...