ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
تفاهم نامه همکاری بین ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه حکیم سبزورای منعقد شد

سرپرست دانشگاه حکیم سبزواری از امضای تفاهم نامه همکاری بین این دانشگاه و  ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و...