سومین همایش سیمان و افق پیش رو
اتلاف سالانه هفتصد تا هشتصد میلیارد تومان انرژی از دودکش های کارخانجات سیمان

دبیر علمی سومین همایش سیمان و افق پیش رو در افتتاحیه این همایش عنوان کرد :اتلاف سالانه هفتصد تا هشتصد...

با محوریت علمی دانشگاه حکیم سبزواری و همکاری شرکت سیمان لار سبزوار: سومین همایش سیمان و افق پیش رو برگزار می شود

مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: سومین همایش سیمان و افق پیش رو، با محوریت علمی دانشگاه حکیم سبزواری و...