سی و سومین جشنواره سراسری قران و عترت (ع) دانشجویان سراسر کشور
بخش دانشگاهی سی و سومین جشنواره سراسری قران و عترت (ع) دانشجویان سراسر کشور در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری از برگزاری بخش دانشگاهی سی و سومین جشنواره سراسری قران و عترت (ع)...