سی و یکمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویی
راه یابی ۸ دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری به مرحله کشوری سی و یکمین جشنواره ملی قران و عترت دانشجویان کشور

  هشت دانشجوی دانشگاه حکیم سبزورای با کسب رتبه در مرحله منطقه ای سی و یکمین جشنواره ملی قران و عترت...