شبانه
شهریه ترم تابستان ۹۸-۹۷ اعلام گردید

شهریه ترم تابستان سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشگاه حکیم سبزواری از سوی مدیریت مالی دانشگاه به شرح زیر اعلام گردید:  ...

اطلاعیه پذیرفته شده دوره نوبت دوم ( شبانه) سال تحصیلی ۱۳۹۶

باسمه تعالی قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده دوره نوبت دوم ( شبانه) مقطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی ۱۳۹۶...

اطلاعیۀ شهریۀ دانشجویان جدید الورود کارشناسی دوره نوبت دوم سال ۹۵
اطلاعیۀ شهریۀ دانشجویان جدید الورود کارشناسی دوره نوبت دوم سال ۹۵

جهت دریافت اطلاعیه کلیک فرمایید.