شرکت بین المللی بازرسی فنی شاخه زیتون لیان
به همت آزمایشگاه مرکزی: تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین دانشگاه حکیم سبزواری و شرکت بین المللی بازرسی فنی شاخه زیتون لیان منعقد شد

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری از امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دانشگاه حکیم سبزواری و شرکت بین...