شنواره ایده های برتر کارآفرینی
در پنجمین نشست هماهنگی جشنواره ایده های برتر کارآفرینی مطرح شد:پرداخت تسهیلات ویژه تا سقف ۱/۵ میلیارد ریال به ایده های کارآفرین که در راستای تحقق ایده تا عمل باشند

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور از اعطای تسهیلات ویژه تا سقف ۱/۵ میلیارد ریال به ایده های کارآفرینی که در...