شورای بانوان دانشگاه
به همت شورای بانوان دانشگاه: کارگاه"فمینیسم چیست" برگزار شد

به همت شورای بانوان دانشگاه، کارگاه"فمینیسم چیست"ویژه بانوان شاغل و همسران همکاران و دانشجویان دختر دانشگاه برگزار شد. مدرس این...

به همت شورای بانوان دانشگاه: کارگاه"فمینیسم چیست" برگزار شد

به همت شورای بانوان دانشگاه، کارگاه"فمینیسم چیست"ویژه بانوان شاغل و همسران همکاران و دانشجویان دختر دانشگاه برگزار شد. مدرس این...

به همت شورای بانوان دانشگاه: کارگاه”فمینیسم چیست” برگزار شد

به همت شورای بانوان دانشگاه، کارگاه"فمینیسم چیست"ویژه بانوان شاغل و همسران همکاران و دانشجویان دختر دانشگاه برگزار شد. مدرس این...

کارگاه آموزشی" فمینیسم چیست" ویژه بانوان شاغل و همسران همکاران و دانشجویان دختر دانشگاه برگزار می شود

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی: قابل توجه کلیه همکاران محترم به اطلاع می رساند که کارگاهی تحت عنوان فمینیسم چیست ویژه...

کارگاه آموزشی" فمینیسم چیست" ویژه بانوان شاغل و همسران همکاران و دانشجویان دختر دانشگاه برگزار می شود

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی: قابل توجه کلیه همکاران محترم به اطلاع می رساند که کارگاهی تحت عنوان فمینیسم چیست ویژه...

کارگاه آموزشی” فمینیسم چیست” ویژه بانوان شاغل و همسران همکاران و دانشجویان دختر دانشگاه برگزار می شود

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی: قابل توجه کلیه همکاران محترم به اطلاع می رساند که کارگاهی تحت عنوان فمینیسم چیست ویژه...