شورای دانشگاه
احکام جدید
احکام جدید

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر حسن نودهی، استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی به عنوان"مسؤول دبیرخانه...

ابلاغ عضو جدید شورای دانشگاه
ابلاغ عضو جدید شورای دانشگاه

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر علیرضا حمیدیان، استادیار و عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی شهری و...

مصوبات جدید شورای دانشگاه
مصوبات جدید شورای دانشگاه

جلسه ۱۳۸ شورای دانشگاه در روز یکشنبه ۳ خرداد برگزار شد. محمد همایی، سرپرست دفتر ریاست در همین خصوص گفت:...