شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی سربداران
حضور دانشمندان و محققان بین المللی به عنوان سخنران ویژه در کنگره بین المللی سربداران

نهمین جلسه شورای سیاست گذاری کنگره بین المللی سربداران دوشنبه در محل فرمانداری سبزوار برگزار شد. مهندس احمد برادران فرماندار...

طی جلسه شورای فرهنگ عمومی استان مقرر گردید: درج روز سربداران در تقویم ملی
طی جلسه شورای فرهنگ عمومی استان مقرر گردید: درج روز سربداران در تقویم ملی

رئیس دانشگاه و فرماندار سبزوار به عنوان نمایندگانی از شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی سربداران یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی...

آخرین هماهنگی های شورای سیاستگذاری کنگره سربداران با دکتر جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کنگره
آخرین هماهنگی های شورای سیاستگذاری کنگره سربداران با دکتر جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کنگره

نشست هماهنگی شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی سربداران با رئیس کنگره دکتر علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح...

در هشتمین نشست شورای سیاستگذاری کنگره سربداران مطرح شد: حضور یکی از سران سه قوه در کنگره سربداران

هشتمین نشست  شورای سیاستگذاری کنگره ی سربداران با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندار سبزوار، شهردار و اعضای ستاد برگزاری...

هفتمین جلسه کنگره بین المللی سربداران برگزار شد
هفتمین جلسه کنگره بین المللی سربداران برگزار شد

هفتمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره ی بین المللی سربداران، یکشنبه شب ۱۳ اردیبهشت در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه حکیم...