شورای صنفی – رفاهی دانشجویان
زمان و نحوه برگزاری انتخابات الکترونیکی شورای صنفی – رفاهی دانشجویی
زمان و نحوه برگزاری انتخابات الکترونیکی شورای صنفی – رفاهی دانشجویی

 قابل توجه دانشجویان محترم  به اطلاع می رساند انتخابات پانزدهمین دوره شورای صنفی - رفاهی دانشجویان از ساعت ۹ لغایت ۱۷...

شرایط تبلیغات داوطلبان عضویت در پانزدهمین دوره شورای صنفی دانشجویان
شرایط تبلیغات داوطلبان عضویت در پانزدهمین دوره شورای صنفی دانشجویان

شرایط و زمان شروع تبلیغات داوطلبان عضویت در پانزدهمین دوره شورای صنفی رفاهی دانشجویان اعلام گردید. جهت دسترسی به این...

فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در شورای صنفی – رفاهی دانشجویان
فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در شورای صنفی – رفاهی دانشجویان

باسمه تعالی اطلاعیه شماره(۱)مورخ ۹۴/۷/۱۷   فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در شورای صنفی – رفاهی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری...