شورای صنفی
تقدیر شورای صنفی کارکنان از ریاست دانشگاه
تقدیر شورای صنفی کارکنان از ریاست دانشگاه

جناب آقای دکتر حدادنیا ریاست محترم دانشگاه با سلام و احترام نظر به توجه ویژه جنابعالی به بهبود امور رفاهی،...

اطلاعیه شورای صنفی کارکنان دانشگاه
اطلاعیه شورای صنفی کارکنان دانشگاه

به نام خدا سپاس و ثنای بی حد، خداوندی را سزاست که تقدیر بر آن داشت سالی دیگر توفیق خدمت...