شورا
تشکیل شورای امور بانوان دانشگاه
تشکیل شورای امور بانوان دانشگاه

اولین نشست بانوان شاغل در دانشگاه، با حضور جمعی از بانوان عضو و غیر عضو هیأت علمی به منظور تشکیل...