طرح پژوهشی مشترک بین المللی (ICRP)
تصویب طرح پژوهشی مشترک بین المللی (ICRP) دکتر رضا طیبی، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با محققان فرانسوی، انگلیسی و جمهوری چک در وزارت علوم تحقیقات و فناوری

۲۰۰ میلیون ریال بودجه از سوی مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی  وزارت علوم تحقیقات و فناوری به  طرح...