عتبات، دانشجویان، دانشگاه، حکیم سبزواری، عتبات عالیات
ثبت نام دورۀ پانزدهم عتبات دانشگاهیان آغاز شد

قابل توجه کلیه همکاران گرامی،اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان عزیز به اطلاع همکاران گرامی،اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان...