غرفه دانشگاه حکیم سبزواری
حضور دانشگاه در شانزدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری و فن بازار

شانزدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری و فن بازار بمناسبت هفته پژوهش و فناوری از تاریخ ۲۳ لغایت ۲۶ آذرماه در...

استاندار خراسان رضوی: دانشگاه حکیم جزو دانشگاه های قدرتمند استان و منطقه است
استاندار خراسان رضوی: دانشگاه حکیم جزو دانشگاه های قدرتمند استان و منطقه است

استاندار خراسان رضوی ضمن بازدید از غرفه دانشگاه حکیم سبزواری در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان، موقعیت و جایگاه این دانشگاه...