فدراسیون ورزش های زورخانه ای
انعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دانشگاه حکیم سبزواری و فدراسیون ورزش زورخانه ای و پهلوانی جمهوری اسلامی ایران

در مراسمی با حضور رئیس فدراسیون ورزش های زورخانه ای در دانشگاه حکیم سبزواری، تفاهم نامه ی همکاری های مشترک ...