قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم
قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل: برجام بستر ارتباطات علمی دانشگاهی را توسعه داد/تحت تاثیر فعالیت های دانشگاه حکیم سبزواری در راستای بین المللی شدن قرار گرفتم

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم  گفت: برجام...