قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی 97 متقاضی خوابگاه
اطلاعیه شماره ۱اداره امور خوابگاه ها : قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۷ متقاضی خوابگاه

اطلاعیه شماره ۱ قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۷ متقاضی خوابگاه اسامی دانشجویان کارشناسی واجد شرایط اسکان در خوابگاه های...