مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
با حضور رییس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران: تفاهم‌نامه همکاری‌ بین مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و دانشگاه حکیم سبزواری منعقد شد

در مراسمی با حضور دکتر زکیانی رییس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در دانشگاه حکیم سبزواری تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی...