مددکاری
فراخوان مددکار اجتماعی

مرکز مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری در راستای ارائه ی خدمات مددکاری از متقایان دارای شرایط زیر دعوت به همکاری می...

دعوت به همکاری مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری

بسمه تعالی دعوت به همکاری مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری جهت تکمیل کادر تخصصی خود از افراد واجد شرایط...