مدیرفرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری
دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری رتبه‌های برتر سی‌ و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه‌های کشور را کسب کردند

مدیرفرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری سه عنوان برتر سی‌ و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت...