مدیرکل دفتر سیاستگذاری معاونت علمی ریاست جمهوری
در مراسمی با حضور مدیرکل دفتر سیاستگذاری معاونت علمی ریاست جمهوری: پژوهشگران برتر دانشگاه حکیم سبزورای تقدیر می شوند

مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه حکیم سبزواری دوشنبه ۷ اسفندماه با حضور دکتر میثم نریمانی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری معاونت...