مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
با حضورمدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، نمایشگاه دستاوردهای علمی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری با عنوان بازتاب افتتاح شد

با حضورمدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم نمایشگاه دستاوردهای علمی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری با عنوان بازتاب افتتاح...

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم:ایده راه اندازی مرکزآفرینش های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهی ایده ی بسیار نو و خلاقی بود

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در نشست مشترک با هیات امنای مرکز آفرینش های فرهنگی و اجتماعی گفت: ایده...

با حضور مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم: مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های منطقه ۹ کشور در دانشگاه حکیم سبزواری گردهم می آیند

پنجاه و چهارمین نشست مذیران  فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های منطقه ۹ کشور با حضور مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت...