مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری
بیش از ۵۰ دانشجوی خارجی در نیم‌سال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷ در دانشگاه حکیم سبزواری جذب شدند

                  مراسم معارفه دانشجویان خارجی جدیدالورود نیم سال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشگاه...

محقق دانشگاه رم۳، به عنوان محقق وابسته دانشگاه حکیم سبزواری معرفی شد

دکتر سید بنیامین علوی، محقق دانشگاه رم۳، به عنوان محقق وابسته دانشگاه حکیم سبزواری معرفی شد. مدیر دفتر همکاری های...