مدیر روابط بین الملل و همکاری های علمی بین المللی
امضای دو تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه های اقلیم کردستان عراق

مدیر روابط بین الملل و همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری که هفته گذشته جهت حضور درنمایشگاه علمی_دانشگاهی...

دیدار و نشست مشترک مدیر روابط بین الملل و همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری با سفیر کبیر افغانستان

دکتر غلامعلی فرزی، مدیر روابط بین الملل و همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری روز دوشنبه ۲۶ آذرماه...