مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه
۴ طرح عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری با حضور قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری و مدیر کل طرح های عمرانی وزارت علوم روز چهارشنبه افتتاح و کلنگ زنی می شود

 ۴ طرح عمرانی – رفاهی دانشگاه حکیم سبزواری با حضور قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری و مدیر کل...