مدیر فرهنگی
راه یابی ۸ دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری به مرحله کشوری سی و یکمین جشنواره ملی قران و عترت دانشجویان کشور

  هشت دانشجوی دانشگاه حکیم سبزورای با کسب رتبه در مرحله منطقه ای سی و یکمین جشنواره ملی قران و عترت...

با ابلاغ رئیس دانشگاه، مدیر جدید فرهنگی منصوب شد
با ابلاغ رئیس دانشگاه، مدیر جدید فرهنگی منصوب شد

از حوزه امور فرهنگی در دانشگاه ها همواره به عنوان یکی از شاکله های اصلی و بخش های مهم در...