مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه حکیم سبزواری
در مراسمی با حضور مدیرکل دفتر سیاستگذاری معاونت علمی ریاست جمهوری از پژوهشگران برتر دانشگاه حکیم سبزورای تقدیر شد

مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه حکیم سبزواری با حضور دکتر میثم نریمانی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری معاونت علمی ریاست جمهوری...