مرحله مقدماتی بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی کشور
کسب چهار مقام برتر در مرحله مقدماتی و اخذ جواز حضور در مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی توسط تیم اعزامی دانشگاه حکیم سبزواری

سرپرست دفتر استعدادهای درخشان  در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: تیم اعزامی دانشگاه حکیم سبزواری در مرحله مقدماتی بیست...