مرکز آفرینش های فرهنگی و اجتماعی
پلاک ۵۷ (ویژه برنامه ی جشن انقلاب صداوسیمای خراسان رضوی) در دانشگاه حکیم سبزواری ضبط شد

پلاک ۵۷ (ویژه برنامه ی جشن انقلاب صداوسیمای خراسان رضوی)  به همت مرکز آفرینش های فرهنگی و اجتماعی و با...

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم:ایده راه اندازی مرکزآفرینش های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهی ایده ی بسیار نو و خلاقی بود

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در نشست مشترک با هیات امنای مرکز آفرینش های فرهنگی و اجتماعی گفت: ایده...

اعضای حقیقی مرکز آفرینش های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری منصوب شدند

اعضای حقیقی مرکز آفرینش های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری منصوب شدند رئیس دانشگاه حکیم سبزواری طی احکام جداگانه...