مرکز آموزش های عالی آزاد
مرکز آموزش های آزاد دانشگاه حکیم سبزواری؛ جایی برای مهارت آموزی دانشگاهیان در راستای پیوند دانشگاه و بازار کار

یکی از وظایف مهم دانشگاهها، توانمند سازی اقشار مختلف جامعه بویژه فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی در زمینه افزایش توانائیهای تخصصی-کاربردی...