مرکز رشد، توسعه و انتقال فناوری دانشگاه حکیم سبزواری
فراخوان جذب کارآموز جهت شرکت های مستقر در مرکز رشد در تابستان ۹۸

شرکتهای مستقر در مرکز رشد، توسعه و انتقال فناوری دانشگاه حکیم سبزواری از بین فعالان و علاقه مندان به کارآموزی...

در سی و چهارمین جلسه شورای مرکز رشد، توسعه و انتقال فناوری صورت گرفت: ورود یک واحد فناور جدید به مرکز رشد

در سی و چهارمین جلسه شورای مرکز رشد با حضور یک واحد فناور جدید به مرکز و ورود یک واحد...