مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری
نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای شهرستان سبزوار با حضور فعال مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری افتتاح شد

نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای دستگاه های دولتی شهرستان سبزوار امشب با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه، نماینده مردم سبزوار...

راه اندازی نخستین سرعتکاه مجازی کشور در بجنورد توسط شرکت دانش بنیان مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری

مدیر مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزوارگفت: نخستین سرعتکاه مجازی هوشمند کشور توسط شرکت آریا صنعت هوشمند اسپاد مستقر در مرکز...

پذیرش ۱ واحد فناور جدید در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری از پذیرش ۱ واحد فناور جدید در این مرکز خبر داد. به...