مسابقات شنای دانشجویان منطقه ۹کشور
کسب سه مدال طلا و سه سهمیه المپیاد کشوری در مسابقات شنای دانشجویان منطقه ۹کشور توسط دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری

دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری در مسابقات شنای دانشجویان منطقه ۹کشور با کسب سه مدال طلا، موفق شد سه سهمیه حضور...