مسابقات قهرمانی هندبال دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه 9 کشور
آیین اختتامیه مسابقات قهرمانی هندبال دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه ۹ کشور فردا در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

آیین اختتامیه مسابقات قهرمانی هندبال دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه ۹ کشور، ۱۱بهمن ماه، (فردا)ساعت ۱۲/۳۰، تالار دانشکده نفت و...