مسابقات ملی ریخته گری
در گفتگو با دبیر اجرایی هفتمین دوره مسابقات ملی ریخته گری عنوان شد: مسابقات ملی ریخته گری، رقابتی دانشجویی با هدف پیوند بین صنعت و دانشگاه

مسابقات ملی ریخته گری در راستای اهداف آموزش عالی و به منظور نیل به دانشگاه کارآفرین، هر ساله به همت...