مسابقات والیبال کارکنان و اعضای هیات علمی مرد دانشگاه های منطقه ۹ کشور
آیین اختتامیه مسابقات والیبال کارکنان و اعضای هیات علمی مرد دانشگاه های منطقه ۹ کشور در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

مسابقات والیبال کارکنان و اعضای هیات علمی مرد دانشگاه های منطقه ۹ کشور با معرفی تیم های برتر  در دانشگاه...