مصوبات
مصوبات جلسه ۷۴۸ هیأت رئیسه دانشگاه
مصوبات جلسه ۷۴۸ هیأت رئیسه دانشگاه

بنا به اعلام سرپرست محترم دفتر ریاست، در جلسه ۷۴۸ هیات رئیسه محترم دانشگاه موارد ذیل که مرتبط به همکاران...

مصوبات مهم هیأت امنای دانشگاه های حکیم و فناوری های نوین
مصوبات مهم هیأت امنای دانشگاه های حکیم و فناوری های نوین

  به حمد و توفیق الهی و پی گیری انجام گرفته دبیرخانه ی هیات امنا، چهارمین جلسه از دور اول...

مصوبات جدید شورای دانشگاه
مصوبات جدید شورای دانشگاه

جلسه ۱۳۸ شورای دانشگاه در روز یکشنبه ۳ خرداد برگزار شد. محمد همایی، سرپرست دفتر ریاست در همین خصوص گفت:...