معاونت فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی
جلسه تودیع اعضای سابق و معارفه اعضای جدید شورای صنفی دانشجویان با حضور مسئولان معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی برگزار شد

در پی برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری و مشخص شدن اعضای منتخب، جلسه...