معاونت واحد دانشجویی و فرهنگی
در پی مصوبه ایجاد معاونت واحد دانشجویی و فرهنگی صورت گرفت: تقدیر رئیس دانشگاه از تلاش ها و خدمات معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

در پی مصوبه هیات اجرایی و تشکیلات دانشگاه مبنی بر ادغام معاونت های فرهنگی و دانشجویی و ایجاد معاونت واحد...