معاون اداری و مالی
با تکمیل و ساخت پروژه خوابگاه دانشجویی،۳۵۰۰مترمربع تا سال ۹۸به فضای خوابگاههای دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری افزوده می شود

معاون اداری و مالی دانشگاه حکیم سبزواری گفت : با تکمیل و ساخت پروژه خوابگاه دانشجویی ۳۵۰۰ متر مربع  به...

ابلاغ سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه

طی حکمی از طرف سرپرست محترم دانشگاه دکتر بهرام سیاوش پور به عنوان سرپرست معاونت اداری و مالی منصوب گردید. متن...

به مناسبت روز گزینش:نشست رئیس دانشگاه با مدیر، کارشناسان و کارکنان هسته گزینش برگزار شد

نشست رئیس دانشگاه با مدیر، کارشناسان و کارکنان هسته گزینش برگزار شد. به مناسبت ۱۵ دی ماه سالروز صدور فرمان...