معاون دانشجویی
عملیات فضاسازی پارک مطالعه دانشجو در مجتمع پردیسان دانشگاه حکیم سبزواری آغاز شد

معاون دانشجویی دانشگاه  حکیم سبزواری  از آغاز عملیات فضاسازی پارک مطالعه دانشجو در مجتمع  پردیسان این دانشگاه خبر داد. دکتر...

نشست خبری مسابقات هندبال دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور برگزار شد

معاون دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: ۲۵ تیم  جهت  حضور  درمسابقات هندبال  کشوری دانشجویان دختر موسسات آموزش عالی کشور  به...

نشست هماهنگی مدیران اجرایی مسابقات هندبال دختران دانشگاه های سراسر کشور برگزار شد

نشست هماهنگی مدیران اجرایی مسابقات هندبال دختران دانشجوی دانشگاه های سراسر کشور در دانشگاه حکیم سبزواری  برگزار شد. معاون دانشجویی...

انقلاب عمرانی دانشگاه در تابستان: بهسازی، تجهیز و تغییر فضاهای غذاخوری دانشگاه پس از گذشت سالها

معاون دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: حوزه معاونت دانشجویی در فرصت تعطیلات دانشگاه در فصل تابستان همه ظرفیت ها را...