معاون فرهنگی و اجتماعی
تقدیر معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از دانشگاه حکیم سبزواری به سبب درخشش در جشنواره حرکت و کسب عنوان دانشگاه شایسته تقدیر این جشنواره

 دانشگاه حکیم سبزواری در یازدهمین جشنواره ملی حرکت توانست با قرارگرفتن در جمع هشت دانشگاه برتر کشور در حوزه فعالیت...

دانشگاه حکیم سبزواری برای دومین سال متوالی، هماهنگ کننده و متولی برگزاری همایش بزرگ پیاده روی طریق رضوی

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: دانشگاه حکیم سبزواری همچون سال گذشته متولی و  هماهنگ کننده کلیه دانشگاه...