معاون مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم
معاون مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم: دستاوردهای عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری مرهون ثبات مدیریتی در این دانشگاه است

معاون مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم با اشار به رشد چشمگیر عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری در سال...

با برگزاری انتخابات در حضور معاون مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم: دبیرخانه عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور در دانشگاه حکیم سبزواری باقی ماند

با برگزاری انتخابات، دانشگاه حکیم سبزواری برای دومین بار متوالی به عنوان دبیرخانه عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور انتخاب...

انتخابات دبیرخانه عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور باحضور معاون مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

جلسه انتخابات دبیرخانه عمرانی دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور با حضور جناب آقای مهندس حسینی، معاون مدیرکل...