معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم
گزارش تصویری حضور دکتر “برومند”معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و هیات همراه در دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر “مسعود برومند” معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم به همراه هیاتی از مسئولان معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم...