معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم
دکتر برومند: گردش مالی ۸ هزارمیلیارد تومانی مراکز رشد و پارک های علم و فناوری/ دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاهی توانمند با امکانات بی نظیر است

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت: گردش مالی ۸ هزارمیلیارد تومانی حاصل فعالیت ۱۷ ساله مراکز رشد و پارک...

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم خبر داد: لزوم گذراندن فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت برای اعضای هیئت علمی تازه استخدام شده

دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم از ابلاغ شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات...